Aankondiging
Koop hier je WK tickets
en spek de clubkas van Wham Wham !
Website titel
volleybalvereniging
WHAM WHAM
Hoorn, Zwaag, Kersenboogerd en Risdam
Aankondiging
Koop hier je WK tickets
en spek de clubkas van Wham Wham !
Whampie
Lees snel onze laatste WHAMPIE!
Aankomend programma

WanneerWedstrijdenNavigatie
07 October 19:30Urbanus DS 1 - Volleybal Vereniging Wham Wham DS 5
08 October 12:00Volleybal Vereniging Wham Wham JB 1 - Madjoe JB 2
08 October 12:00Volleybal Vereniging Wham Wham MA 1 - vv Wieringermeer MA 1

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Veilig Sportklimaat

Het Bestuur van volleybalvereniging Wham Wham hecht er grote waarde aan dat de leden in een vertrouwde en veilige omgeving hun sport kunnen bedrijven. Daarbij kan en mag er geen sprake zijn van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten e.d.

Wij sluiten ons dan ook, in navolging van vele andere verenigingen, aan bij het initiatief van de NEVOBO en NOC*NSF om te komen tot een Veilig Sport Klimaat (VSK). Hierin is voor het Bestuur een belangrijke taak weggelegd in het stimuleren van gewenst gedrag en het aanpakken van ongewenst gedrag. Door o.a. het volgen van workshops van de NEVOBO, zoals “besturen met een visie”en “sportief besturen” wordt informatie en materiaal verstrekt om een positieve cultuur binnen de vereniging te bevorderen.

VOG

Hoewel excessen nooit voor 100% zijn uit te sluiten, heeft het bestuur de verplichting de kans daarop zo klein mogelijk te houden. Daarom is besloten dat er voor alle Bestuursleden, alsmede alle trainers en coaches een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd.

VCP

Daarnaast heeft Wham Wham een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor leden die te maken krijgen met ongewenst gedrag. De VCP is neutraal en aanspreekbaar voor iedereen, je kunt bij deze persoon terecht voor hulp, ondersteuning en advies als je te maken krijgt met vormen van pesten, discriminatie, racisme, misbruik van macht, seksuele intimidatie e.d.

Het Bestuur is blij dat Ida Yedema zich bereid heeft verklaard deze taak op zich te nemen. Zij is per e-mail bereikbaar via: idayedema@gmail.com

Met deze maatregelen streeft het Bestuur naar een zo veilig mogelijke sportcultuur binnen onze vereniging, maar het Bestuur kan dit niet alleen. Aan de leden wordt gevraagd om ook alert te zijn op vormen van ongewenst gedrag en anderen hierop aan te spreken of hiervan melding te maken bij de VCP.

Het Bestuur van Wham Wham.