Veilig Sportklimaat

Het Bestuur van volleybalvereniging Wham Wham hecht er grote waarde aan dat de leden in een vertrouwde en veilige omgeving hun sport kunnen bedrijven. Daarbij kan en mag er geen sprake zijn van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten e.d.

Wij sluiten ons dan ook, in navolging van vele andere verenigingen, aan bij het initiatief van de NEVOBO en NOC*NSF om te komen tot een Veilig Sport Klimaat (VSK). Hierin is voor het Bestuur een belangrijke taak weggelegd in het stimuleren van gewenst gedrag en het aanpakken van ongewenst gedrag. Door o.a. het volgen van workshops van de NEVOBO, zoals “besturen met een visie”en “sportief besturen” wordt informatie en materiaal verstrekt om een positieve cultuur binnen de vereniging te bevorderen.

VOG

Hoewel excessen nooit voor 100% zijn uit te sluiten, heeft het bestuur de verplichting de kans daarop zo klein mogelijk te houden. Daarom is besloten dat er voor alle Bestuursleden, alsmede alle trainers en coaches een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd.

VCP

Daarnaast heeft Wham Wham een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor leden die te maken krijgen met ongewenst gedrag. De VCP is neutraal en aanspreekbaar voor iedereen, je kunt bij deze persoon terecht voor hulp, ondersteuning en advies als je te maken krijgt met vormen van pesten, discriminatie, racisme, misbruik van macht, seksuele intimidatie e.d.

Het Bestuur is blij dat Ida Yedema zich bereid heeft verklaard deze taak op zich te nemen. Zij is per e-mail bereikbaar via: idayedema@gmail.com

Met deze maatregelen streeft het Bestuur naar een zo veilig mogelijke sportcultuur binnen onze vereniging, maar het Bestuur kan dit niet alleen. Aan de leden wordt gevraagd om ook alert te zijn op vormen van ongewenst gedrag en anderen hierop aan te spreken of hiervan melding te maken bij de VCP.

Het Bestuur van Wham Wham.


 • Kalender

  04-10-2019
  Inning 1e deel contributie.
  Zorg dat je genoeg saldo op je rekening hebt.

  21/25-10-2019
  Herfstvakantie (geen trainingen)

  02-11-2019
  Oktoberfest in de Opgang

  28-12-2019
  Oliebollentoernooi in de Opgang

  02-02-2020
  Holland Top Jeugd Toernooi in de Opgang

  05-04-2020
  Holland Top Jeugd Toernooi in de Opgang

  25/28-06-2020
  Beach Volleybaltoernooi Roode Steen

  • Jeugd

   Voor jonge talenten vanaf 7 tot en met 18 jaar oud

   Lees meer
  • Senioren

   Voor de fanatieke volleyballers die ook graag meedoen aan de competitie

   Lees meer
  • Recreanten

   Voor wie geen competitie wil spelen maar toch lekker wil volleyballen

   Lees meer
  • Beachvolleybal

   Voor wie één van de populairste sporten van het moment wil beoefenen

   Lees meer

  Probeer het zelf

  Misschien twijfel je nog of volleybal iets voor je is? Of wil je onze vereniging beter leren kennen? Meld je dan aan om een keertje geheel vrijblijvend mee te trainen!

  aanmelden